Nieuws - adsysco.nl
Nieuws

ANWB AutoMaatje: beproefd, eenvoudig en toegankelijk

21 juli 2021

Piet de Groot, medeoprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns – PietPraat – zaken binnen het sociaal domein. In de nieuwste Pietpraat gaat hij in gesprek met Simone van Leeuwen, programmamanager van ANWB AutoMaatje.

Personen bekijken iets op een tablet - digitaal gereedschap

Meer blended vraagt om meer integratie

9 juli 2021

Blended dienstverlening is geen voorgebakken werkwijze, maar een goedgevulde gereedschapskist die de sociaal werkers kunnen gebruiken. Lees meer over dit digitale gereedschap in de nieuwste PietPraat.

Personen bekijken iets op tablet

Eigenaarschap heeft een sleeptouw nodig

4 mei 2021

De toegevoegde waarde van RegiCare staat of valt bij een juist, breed en betrokken gebruik ervan. Dat gaat verder dan een goede applicatiebeheerder. Het gaat over het eigenaarschap, een begrip waar menig organisatie mee worstelt en tegelijk de kern is van mensen en organisaties die iets willen bereiken.

“Practice what you preach”

3 februari 2021

PietPraat met Joke Bandstra, directeur-bestuurder van De Skûle Welzijn, over het visie, missie en strategie-traject wat zij doorlopen hebben.

Over pluriform en uniform

9 november 2020

Welzijnsorganisatie onderscheiden zich in de doelgroepen en problematieken waarvoor zij willen en kunnen werken. Niet in de wijze waarop zij registreren. Registreren moet gewoon goed en eenvoudig gebeuren, bij voorkeur gestandaardiseerd.

“Het is zo duur, qua geld”

“ICT is zo duur” wordt nogal eens gehoord en niet alleen in Welzijnsland, want “voor dit werk hebben wij medewerkers, betaald of onbetaald, dus de kosten hebben wij al”. Niet zelden wordt hiermee een discussie over ICT-oplossingen beëindigd, terwijl die dan eigenlijk pas begint. Wát is dan duur en kunnen medewerkers en vrijwilligers niet beter iets anders toevoegen?

Over continuïteit en rentabiliteit

Voortzetting van de dienstverlening in Corona-tijd is een voorbeeld van continuïteit voor cliënten en medewerkers. Corona heeft allerlei ICT-toepassingen in een versnelling gebracht waardoor de bestaande dienstverlening voor een belangrijk deel kon doorgaan. Lees meer over deze continuïteit en groeimogelijkheden in de nieuwste PietPraat!

ICT en De Notenkraker

Elke organisatie anticipeert op ontwikkelingen in haar omgeving zodat zij ook morgen haar doelstellingen kan realiseren. Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties. Voortdurend leiden verschuivende behoeften, technische innovaties, nieuwe regelgeving, een urgenter duurzaamheidsstreven, andere sociaal maatschappelijke of economische problematieken tot het maken van keuzes oftewel tot het kraken van vaak veel noten.

Het werk gaat door, maar meer blended

Wegens de RIVM-maatregelen zijn vele locaties van welzijnsorganisaties gesloten, activiteiten afgelast, gesprekken worden verzet of anders ingevuld. Kortom, de welzijnsprofessionals doen nu andere dingen of de dingen anders. Het digitaal samenwerken via platforms als Teams, Zoom en Hangout biedt hierbij nieuwe kansen. Want van jong tot oud, iedereen raakt nu versneld gewend aan deze digitale middelen.

Impact van welzijn moet beter zichtbaar worden

De impact van welzijn, gedefinieerd als het resultaat van “effect” en “bereik”, is moeilijk vast te stellen. Er zijn immers veel variabelen die buiten het bereik van welzijn liggen, maar die de impact wel bepalen. Hoe kan welzijn hier nu mee omgaan?