Zoekresultaten voor “” – Pagina 3 – adsysco.nl

Zoek resultaten voor

Van meer walletjes eten is helemaal goed

Recent bezocht ik een welzijnsinstelling die al jaren volledig wordt gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit de gedachte lokaal welzijn lokaal te organiseren is dat volledig begrijpelijk. De politiek is echter wispelturig, zeker tegenwoordig, en het lokaal organiseren van lokaal welzijn is daarmee niet vanzelfsprekend. Het tij kan zomaar keren. Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties die hun opdrachten vanuit aanbestedingsprocedures krijgen. Is de opdracht beëindigd, dan is het de vraag of er weer nieuw werk komt. Vanuit een streven naar continuïteit van de organisatie zijn hier kanttekeningen te plaatsen. Als de subsidiegever van gedachte verandert of een aanbesteding wordt verloren kan die continuïteit zomaar in gevaar komen. Met andere woorden, als de inkomsten sterk afhankelijk zijn van één of enkele opdrachtgevers, dan is er sprake van een hoog risicoprofiel.

Om de continuïteit van de organisatie structureel minder kwetsbaar te maken, zal van meerdere walletjes gegeten moeten worden. Meer opdrachtgevers leiden automatisch tot een beter risicoprofiel. Dit kan betekenen dat ook aan andere gemeenten diensten worden aangeboden of dat er met meer aanbestedingen wordt meegedaan, maar er kan ook gedacht worden aan het bieden van nieuwe diensten waarvoor inwoners direct afrekenen met de organisatie.

“Het aanbieden van betaalde diensten is the way to go.”

En er zijn inmiddels veel voorbeelden. Diensten als maaltijden en persoonsalarmering zijn vanouds typisch voor welzijn. Dat geldt onder andere ook voor cursussen, sociaal vervoersdiensten en klussendiensten. Telkens wordt aan inwoners toegevoegde waarde geleverd waarvoor een tegenprestatie gevraagd mag worden, al is het maar een paar dubbeltjes per keer. Maar veel kleingeld levert ook groot geld op. Hoe meer “andere dubbeltjes” naar binnen rollen hoe meer het risicoprofiel en daarmee de continuïteit verbetert.

Om te weten op welke maatschappelijke ontwikkelingen kan worden aangehaakt is het nodig te beschikken over goede gegevens. Gegevens van externe bronnen zoals bijvoorbeeld het CBS, maar ook de eigen gegevens zijn relevant. Gegevens die de organisatie zelf goed bijhoudt zijn goud waard. Demografische ontwikkelingen en wijk specifieke problematieken kunnen aanleiding zijn om nieuwe activiteiten te ontplooien. Die gegevens moeten er dan wel zijn en ook begrepen worden.

De noodzaak gegevens systematisch te registreren ligt niet alleen bij een opdrachtgever die daarom vraagt. Vanuit de continuïteitsgedachte zijn goede registraties nodig om lokale problematieken en behoeften te signaleren. Voeg daar een gezonde ondernemerszins aan toe en het eten van meer walletjes komt binnen handbereik.

De helpdesk bereiken via de chatbox werkt heel makkelijk.

AdSysCo werkt samen met Coherente

Coherente is een lokale welzijnsorganisatie in Ouder-Amstel. Coherente biedt een breed pakket van producten en diensten met als doel om mensen te verbinden en de gelegenheid te bieden om actief te participeren.

De overstap

Coherente was zoekende naar een nieuw registratiesysteem en heeft in januari 2019 officieel de overstap naar RegiCare gemaakt. Anneke Mulder, directeur van Coherente: ‘Wij wilden op softwaregebied een moderniseringsslag maken en zijn toen gaan informeren bij een vergelijkbare welzijnsinstelling. Zij waren al heel enthousiast over de introductie met AdSysCo en in het najaar hebben wij toen besloten om zelf ook over te gaan naar RegiCare.’ Huib van Straten, ouderenadviseur en ondersteuner van vrijwilligerswerk bij Coherente: ‘We kwamen eigenlijk alleen voor een database naar AdSysCo toe en toen bleek er opeens veel meer te zijn en te kunnen. We waren overtuigd van alle mogelijkheden en het feit dat RegiCare ook toegespitst was op welzijnsorganisaties.’

Implementatiefase en begeleiding

Coherente heeft besloten de implementatie gefaseerd uit te voeren en een jaar uit te trekken om het systeem volledig uit te rollen. Binnen drie maanden was het systeem operationeel en inmiddels zijn ze zijn begonnen met tijdschrijven en de korte contacten invoeren. Mulder: ‘Hoewel de implementatiefase in het begin soms een extra belasting is, zien we toch de meerwaarde ervan in.’ Van Straten geeft aan dat RegiCare goed werkt, maar dat ze soms ook tegen dingen aanlopen. Mulder geeft aan dat de service van de helpdesk goed is in deze gevallen. ‘Ik vind de antwoorden ook vrij adequaat, er wordt snel gereageerd en ook even nagevraagd of het nu opgelost is, dat vind ik ook netjes.’ Daarnaast zit Coherente maandelijks met een vaste consultant van AdSysCo om tafel en zij geven aan tevreden te zijn met deze ondersteuning, waarbij hulp geboden wordt waar nodig.

Verbetering

Na een halfjaar RegiCare merkt Coherente al veel vooruitgang. Het systeem geeft een heel goed overzicht binnen Coherente en informatie is veel toegankelijker. Als voorbeeld wordt een Maatjesproject genoemd, waarbij RegiCare automatisch vrijwilligers koppelt aan hulpzoekenden. Ook geeft Mulder aan dat de eenmalige registratie in RegiCare bij uitstek handig is. Van Straten: ‘Het is meer dan alleen een IT-systeem. Je gaat heel erg nadenken over je bedrijfsstructuur en dat vind ik heel nuttig om daar eens beter naar te kijken.’