“Het is zo duur, qua geld” - adsysco.nl
“Het is zo duur, qua geld”

4 september 2020

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

"ICT is zo duur"

“ICT is zo duur” wordt nogal eens gehoord en niet alleen in Welzijnsland, want “voor dit werk hebben wij medewerkers, betaald of onbetaald, dus de kosten hebben wij al”. Niet zelden wordt hiermee een discussie over ICT-oplossingen beëindigd, terwijl die dan eigenlijk pas begint. Wát is dan duur en kunnen medewerkers en vrijwilligers niet beter iets anders toevoegen? 

Mijn vorige praatje sloot ik af met de conclusie dat een uitgekiende ICT leidt tot betere beslissingen, producten en diensten en daarmee tot een betere continuïteit en rentabiliteit voor de organisatie en mensen. Als de ICT dit níet oplevert dan “is het inderdaad zo duur, qua geld” en is het een kostenpost in plaats van de kritische succesfactor die het behoord te zijn. 

Inzet van ICT

Elke organisatie werkt met mensen, middelen en methoden. Een goede inzet van ICT betekent dat bepaalde werkzaamheden wegvallen en/of werkprocessen anders worden ingericht, waardoor mensen hun werk beter, sneller en met meer plezier kunnen doen en er tijd ontstaat voor werk dat anders blijft liggen. Soms worden ook kosten bespaard, maar dat is in onze visie niet een doel op zich. De organisatie een concurrerende propositie laten bieden is dat wel, evenals het ondersteunen van medewerkers in hun taken zodat hun gevoel van zinvol werk wordt vergroot. 

Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties, die ook hun schaarse middelen optimaal moeten inzetten om doelen te bereiken, net als de koekjesfabriek en de politieke partij waarover we eerder spraken. Dit vergt een slimme organisatie van mensen, middelen en methoden op alle niveaus van de organisatie en in alle werkprocessen, waarbij de ICT een belangrijkere rol heeft, niet zozeer ten koste van mensen, maar om überhaupt een bestaansrecht te hebben. 

Toepassing van standaardoplossingen

Dat gezegd hebbende en wetende dat elke organisatie anders in elkaar steekt, wordt nogal eens de onjuiste conclusie getrokken dat automatisering altijd maatwerk is. Uiteraard geldt dit voor de toepassing ervan, niet voor de programmatuur zelf. Voor maatwerkprogrammatuur geldt in elk geval “het is zo duur”: maatwerk-aanpassingen, uitlopende planningen, budgetoverschrijdingen, AVG-achtige datalekken en continuïteitrisico’s maken maatwerk nodeloos kwetsbaar en kostbaar.

De voordelen van standaardoplossingen zijn evident. Eén keer ontwerpen en bouwen voor een grote groep gebruikers is goedkoper voor iedereen en waarborgt beter de kwaliteit en continuïteit. Een goede standaardoplossing is gebaseerd op de grootste gemene deler en niet op de uitzonderingen daarop. Dat ze soms functionaliteit mist die bij maatwerk wel aanwezig is, valt ruimschoots weg tegen haar voordelen.

Voor wat betreft de continuïteit is het raadzaam bedrijfskritische systemen te betrekken van leveranciers met ambitie en kennis van het domein en waarvan de continuïteit geborgd is door de omvang van haar klantengroep en haar financiële draagkracht.

Resumerend leveren bedrijfskritische informatiesystemen op basis van standaard programmatuur, zoals RegiCare, een significante bijdrage aan de continuïteit en rentabiliteit voor organisatie en de mensen. Ontwikkeld met kennis van zaken en juist ingericht. Aan dit laatste besteden wij al onze tijd zodat RegiCare voor u één van de kritische succesfactoren is.