Het werk gaat door, maar meer blended - adsysco.nl
Het werk gaat door, maar meer blended

24 april 2020

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Digitaal welzijnswerk

Wegens de RIVM-maatregelen zijn vele locaties van welzijnsorganisaties gesloten, activiteiten afgelast, gesprekken worden verzet of anders ingevuld. Kortom, de welzijnsprofessionals doen nu andere dingen of de dingen anders.

Eén van de positieve Corona-bijvangsten is het versneld gewend raken aan het digitaal samenwerken via Teams, Zoom, Hangout, GoToMeeting en noem maar op. Van jong tot ouder is het gebruik van deze digitale middelen nu geen probleem. Dát biedt nieuwe kansen, zeker in deze tijden, want veel reguliere activiteiten kunnen hierdoor op een andere wijze ingevuld worden. Natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar na een paar weken voorbereiding en inoefenen kunnen er nieuwe werkwijzen zijn ontstaan.

"Het gebruik van digitale middelen biedt nieuwe kansen"

In het onderwijs zien we dat ook: na twee weken stevig inregelen is een hele nieuwe vorm van onderwijs landelijk goed ingeburgerd. In onze sector heb ik ook al mooie voorbeelden gezien.

Beeldbellen met RegiCare

Om deze reden breidt AdSysCo RegiCare uit met beeldbellen. Het gesprek gebeurt online, de consulent werkt zoals altijd in RegiCare en de klant in zijn/haar eigen klantportaal. In dat portaal kan de klant het eigen dossier inzien en desgewenst direct een vragenlijst invullen, aangeven hoe het gesprek is ervaren of een meting invullen. Dit naast de bestaande mogelijkheden als klant die eer online allemaal al zijn. Omdat zowel de klant als de professional inloggen om dit gesprek mogelijk te maken, is veiligheid gewaarborgd.

Toepassing binnen klantreizen

Met een groep vooruitstrevende welzijnsorganisaties is vorig jaar al gestart met het definiëren van de (online) klantreizen bij de meest voorkomende thema’s in ons domein. Een bestaand thema (relatieproblemen – Two2Tango) is als eerste geheel nieuw uitgewerkt. Er volgen er snel meer!