Integrale registratie en rapportage binnen brede welzijnsinstellingen.

Primaire processen binnen brede welzijnsinstellingen beogen mensen op maat te helpen en omvatten collectieve activiteiten zoals cursussen, individuele cliënt ondersteuning en vrijwilligersinzet. RegiCare is één systeem waarin alle primaire werkprocessen kunnen worden geregistreerd. Gegevens van cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, etc. worden eenmaal vastgelegd en automatisch gebruikt in de verschillende activiteiten. Dubbel registreren is passé, de datakwaliteit wordt verbeterd en de tijdsbesparing is groot.

Gegevens worden vastgelegd om ze te gebruiken! Vaak betekent de introductie van RegiCare een herijking van de informatievoorziening en gegevensbehoefte. Door gegevens in één omgeving vast te leggen wordt het registreren en het applicatiebeheer sterk vereenvoudigd.

Rapportages zijn nodig om processen te sturen, verantwoording af te leggen, effecten te meten en benchmarking mogelijk te maken. Kortom om beter te worden. RegiCare wordt zodanig ingericht dat deze rapportages geautomatiseerd beschikbaar zijn. Uiteraard legt dit een discipline op het registreren.

Elke welzijnsorganisatie is uniek en ook weer niet. Individuele problemen en oplossingen zijn uniek (= maatwerk). Problematieken, werksoorten en werkprocessen zijn te generaliseren (= standaard). Met RegiCare worden administratieve werkprocessen verregaand gestandaardiseerd zodat dit minimaal tijd kost. Standaardisatie lijkt contrair met het maatwerk dat de instelling wenst te leveren, maar er zal geen instelling zijn die haar reden van bestaan profileert in geheel eigen administratieve werkprocessen. Het gebruikte registratiesysteem moet goed, eenvoudig en snel werken en informatie opleveren die nodig is. Om dit te realiseren is standaardisatie noodzakelijk met inachtneming van individuele verschillen. RegiCare is derhalve een standaard product dat op maat wordt ingericht.

RegiCare wordt door ca. 60% van de welzijnsorganisaties en een toenemend aantal zorginstellingen gebruikt, is gebaseerd op ruim 25 jaar ervaring in de sector en wordt ondersteund door ruim 40 medewerkers.