De vrijwilliger is de spil van de participatiemaatschappij. Het is de snelst groeiende groep werkenden binnen onze samenleving. Door de juiste mix te maken tussen professionele en vrijwillige inzet wordt leefbaarheid vergroot.

Er is een grote diversiteit van vrijwillige inzet. De één helpt bij een club, de ander in de zorg of het welzijnswerk en weer een ander gewoon voor iemand in de eigen omgeving. De oplossingen van AdSysCo vormen, in alle gevallen, de brugfunctie tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’.

Met vacaturebanken, talentenbanken, een marktplaats voor vraag & aanbod, tools voor de registratie van vrijwilligers, tools voor de verbinding met de vrijwilliger, enzovoorts wordt met RegiCare een oplossing geboden voor de informatiestroom die hierbij noodzakelijk is.

In de zorgsector is er sprake van een “digitale ontmoetingsplaats”. Deze oplossing zorgt dat vrijwilligers hun eigen profiel kunnen bewerken, kunnen reageren op vragen van zorgorganisaties of die van de bewoners van zorglocaties. De ambitie vrijwilligers beter te kunnen verbinden aan de vraag wordt gerealiseerd en het aantal vrijwilligers stijgt doordat de klant, de omgeving van de klant en de professional allen zeer laagdrempelig een vraag “namens” kunnen plaatsen en volgen.

Rond vrijwillige inzet hebben wij oplossingen voor onder andere:

 • Vrijwilligerscentrales
 • Burgerparticipatie
 • Vrijwilligersadministratie (dossiers, declaratie)
 • Communicatie met vrijwilligers
 • Vrijwilligersacademie
 • Kenniscommunity

De grote verscheidenheid aan vormen van vrijwillige inzet zijn alle ondergebracht in onze oplossingen. Er zijn oplossingen voor:

 • De vrijwilligersadministratie
 • Vacaturebanken
 • Talentenbanken
 • Marktplaats voor vraag & aanbod (burgers onderling)
 • Digitale ontmoetingsplaats binnen de organisatie