Vrijwilligers vormen de spil van de participatiemaatschappij. Het is de snelst groeiende groep werkenden binnen onze samenleving.  Er is een grote diversiteit van vrijwillige inzet. De één helpt bij een club, de ander in de zorg of het welzijnswerk en weer een ander voor iemand in de eigen omgeving. Ook de vraag naar vrijwilligers is enorm. Een goede match tussen enerzijds vraag en aanbod en anderzijds tussen professionele en vrijwillige inzet is cruciaal voor het succes van de participatiemaatschappij.

RegiCare biedt een breed scala aan oplossingen die een brug slaan tussen tussen vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk: vacature- en talentenbanken, een marktplaats voor vraag & aanbod, tools voor de registratie van vrijwilligers en voor de (digitale) verbinding met hen. RegiCare biedt zorg- en welzijnsorganisaties eigenlijk een “digitale ontmoetingsplaats” waarin vrijwilligers hun eigen profiel kunnen bewerken, kunnen reageren op vragen van zorgorganisaties of die van bewoners van zorglocaties. Door deze ontmoetingsplaats vinden vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk elkaar sneller en makkelijker. Hierdoor wordt de verbinding tussen alle betrokkenen versterkt waardoor ook nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken.

Rond vrijwillige inzet hebben wij oplossingen voor onder andere:

  • Vrijwilligerscentrales
  • Burgerparticipatie
  • Vrijwilligersadministratie (dossiers, declaratie)
  • Communicatie met vrijwilligers
  • Vrijwilligersacademie
  • Kenniscommunity